30

روغن های یک از منابع مهم تامین کننده انرژی برای بدن ماست.ویتامین های محلول در چربی و و اسید های چرب ضروروری و غیر ضروری نیز برای ما مهیا میکنند  برای اینکه مصرف روغن های برای بدن ما مشکل ایجاد نکنند  بهتره که روغن ها خوب بشناسیم  موارد زیر کمک کننده است:


 -منابع حیوانی دانسیته انرژی بالاتری دراند واز لحاظ ویتامینهای a و d  غنی هستند   ولی فاقد اسیهای چرب ضروری هستند( مصرف کره حیوانی بر روغن حیوانی یدلیل اسید بوتیریک ارجحیت دارد که برای فلور طبیعی رود ه ها موثراست)


-منابع گیاهی سرشار از ویتامین e  و اسیدهای چرب ضروری امگا 6 ، امگا3 هستند( نکته قابل ذکر اینکه نسبت امگا 3 به امگا6 بایدنهایت 1/6 باشد در حال حاضر این نسبت تا 1/20  می باشد که منشا خیلی از بیماریهاست)


- منابع خوب امگا 3 گردو ، بادام ، پسته ، فندق و بعضی از گونه ماهی ها

پست های اخیر از سعید رئیس زاده :
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب