درمان گرفتگی عضلات و ادم اندامها با دستگاه فیزیوتاچ

30

دستگاه فیزیوتاچ (physiotouch) بر اساس کشش با فشار کم (low vaccum) کار می کند و میزان فشار ایجاد شده
ضربانهای ایجاد شده (pulsatio) و لرزش ایجاد شده (vibration) توسط آن بطور دقیق قابل کنترل
است.
فشار منفی ایجاد شده توسط این دستگاه باعث بهبود و کشش پوست و بافتهای نرم زیر آن
شده و باعث گشاد شدن عروق لنفاوی و باز شدن مجاری اندوتلیال جدار مویرگهای لنفاوی میشود.
در نتیجه ارتجاع بافت فاشیال و بافتهای همبند باعث ایجاد فضای لازم برای افزایش جریان خون و لنف
می شود. فشار منفی ایجاد شده توسط این دستگاه باعث ایجاد جریان از نقاط دارای فشار بالاتر به
مناطق دارای فشار کمتر شده و در نتیجه آن باعث بهبود بافتهای نرم و کشیده شدن مجاری لنفاوی
(Anchor fibers) و در نتیجه آن باعث گشاد شدن منافذ اندوتلیال مویرگهای شبکه لنفاوی میشود.
فیزیوتراپی توان گستر نوین
درنهایت مکانیزم پمپ کردن جمع کننده های لنفاوی (lymphatic collectors) در نتیجه جریان افزایش
یافته لنف فعال می شود. این روش باعث تحریک متابولیسم و جریان لنف شده و فاسیا و بافتهای نرم
را تحت کشش قرار میدهد و باعث کاهش تورم - درد و افزایش دامنه حرکتی مفاصل میگردد.از این روش
میتوان برای درمان تورم ناشی از تجمع لنف- کاهش درد- و درمان ضایعات ورزشی و التهاب فاشیا( fascitis)
کپسول(capsulitis)- بورس(bursitis) و تاندون(tendonitis) استفاده نمود.
کاربردهای دیگر آن شامل توانبخشی بعد از تروما- درمان اسکار- و ضایعات پوستی و تسریع بهبودی پس از
اعمال جراحی میباشد.همچنین برای درمان بیماریهای عضلانی-اسکلتی(musculoskeletal) مزمن - فیبروز
اسکار - درمان تورم بعد از تومورها(cancer) و تورم لنفاتیک (lymphatic swelling) نیز از این روش میتوان
استفاده کرد.
از این روش درمانی برای درمان گرفتگی عضلات (spasm) میتوان استفاده کرد بطور مثال برای درمان گرفتگی
عضلات گردن و کتف (در اثر دیسکوپاتی مهره های گردنی) یا گرفتگی عضلات کمر و اندامهای تحتانی (در اثر
دیسکوپاتی مهره های کمری) این روش قابل استفاده است.
فیزیوتراپی توان گستر نوین

موارد عدم استفاده از این روش درمانی شامل موارد زیر میباشد:
1) در عفونتهای حاد
2)در ترومبوزهای وریدی
3)ادم قلبی ناشی از نارسایی قلبی
4)در حین درمان تومورهای بدخیم
5)در بیماران با سن بیشتر از 60 سال وقتی که درمان در ناحیه گردن انجام میشود
6)در دوران بارداری

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب