55

طبق تعریف امواج Shock Wave یک تغییر فشار سریع میباشد که به سرعت در یک فضای سه بعدی منتشر میگردد . از این امواج در گذشته برای از بین بردن سنگهای کلیه استفاده می شد و هنوز هم در دستگاههای سنگ شکن فعلی مورد استفاده قرار می گیرد. اخیراً از این امواج برای درمان بیماریهای ارتوپدی استفاده می شود بطوریکه در حال حاضر جدیدترین روش درمان دردهای مفصلی و عضلانی در دنیا استفاده از این امواج می باشد. با استفاده از امواج فوق بیمار حداکثر بعد از 5 جلسه درمان که هر جلسه فقط 10-5 دقیقه طول می کشد بطور کامل درمان شده و می تواند بعد از چند روز به فعالیتهای روزانه اش باز گردد. با استفاده از این امواج بیمار بدون نیاز به عمل جراحی یا استفاده از داروهای ضد درد بطور کامل درمان می گردد.

لازم به ذکر است که این روش درمانی یکی از پیشرفته ترین روش های فیزیوتراپی در دنیا می باشد که اثرات آن بسیار مفیدتر و سریعتر از فیزیوتراپی معمولی می باشد. در فیزیوتراپی معمولی حداقل 20-10 جلسه فیزیوتراپی لازم است که فقط در موارد حاد مؤثر است در صورتیکه با استفاده از این امواج می توان 5-3 جلسه درمان که حداکثر فقط 10-5 دقیقه طول می کشد دردهای مفصلی و عضلانی را بطور کامل درمان کرد. بنابراین مزایای درمان با این امواج نسبت به روشهای دیگر شامل موارد زیر می باشد:
1- درمان سریع بیمار بدون نیاز به عمل جراحی یا استفاده از داروهای ضد درد .
2- بهبودی سریع بیمار فقط با 5-3 جلسه درمان .
3- کوتاه بودن زمان درمان بطوریکه که هر جلسه فقط 10-5 دقیقه طول می کشد .
4- درمان قطعی منشأ ایجاد دردها به جای تسکین موقت آن .
5- کاهش درد همراه با تحرک کامل مفاصل دردناک بعد از چند روز .
6- ایجاد حداقل عوارض جانبی .
7- بازگشت بیمار به فعالیتهای طبیعی روزانه بعد از چند روز .

مکانیزمهای تأثیر امواج SHOCK WAVE
طبق تحقیقات انجام شده ثابت شده که امواج فوق باعث افزایش جریان خون و همچنین باعث افزایش متابولیسم (سوخت و ساز) در ناحیه مورد درمان شده و در نهایت باعث تسریع مکانیزمهای ترمیم کننده بافت می گردد. همچنین کاربرد این امواج باعث تسکین درد بیمار می شود که این کاهش درد به علت متوقف کردن فعالیت گیرنده های درد و ترشح مواد ضد درد و بسته شدن دریچه های منتقل کننده درد نخاع طبق مکانیزم (Gate control) می باشد. همچنین این امواج باعث شکسته شدن ارتباط پاتولوژیک بین درد و تون عضلانی شده و در نتیجه باعث توسعه الگوهای حرکتی طبیعی و یادآوری الگوهای حرکتی فراموش شده می گردد. در بیمارانی که رسوبات کلسیم در بافتها وجود دارد مثل خارپاشنه (Calcaneal spur) یا التهاب تاندونهای اطراف شانه همراه با رسوب کلسیم (Calcified tendonitis) کاربرد این امواج می تواند کمک به جذب رسوبات کلسیم نماید.
طبق تحقیقات انجام شده کاربرد این امواج در بیماریهای زیر اثر معجزه آسایی دارد:
1- درد و التهاب فاشیای کف پا (Plantar fascitis)
2- خارپاشنه (Calcaneal spur)
3- درد ناحیه شانه ناشی از التهاب تاندونهای اطراف شانه همراه با رسوب کلسیم یا بدون آن (Calcified tendonitis)
4- التهاب تاندون آشیل (Achillodynia)
5- التهاب قسمت فوقانی ایلیوتیبیال باند (Iliotibial band friction syndrome)
6- التهاب تاندونهای ناحیه تروکانتریک مفصل ران (Trochanteric insertion tendonitis)
7- التهاب اپی کوندیلهای داخلی و خارجی آرنج (Radial of ulnar epicondylitis)
8- التهاب تاندونهای اطراف استخوان کشکک (Patellar tendinopathy)
9- درد ناحیه داخلی ساق پا (Tibial edge syndrome)
10- انواع التهابهای تاندونهای بدن (Insertion tendonitis)
11- انواع آرتروز بخصوص آرتروز زانو. کاربرد این امواج در آرتروز هم باعث کاهش درد مفاصل شده و هم باعث بازسازی و ترمیم غضروف مفصلی و ترشح مفصل می گردد.
12- این امواج اثرات مفیدی در درمان دردهای ستون مهره ها (گردن و کمر) دردهای ناحیه گردن و شانه – گرفتگی و اسپاسم عضلات و بیماریهای مفاصل و تاندونها دارد.

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب